Що Ми РобимоНаші Програми

Розвиток Філантропії

Дана програма спрямована на поширення в суспільстві ідей філантропії, благодійності, доброчинності тощо. Метою даної програми є формування в суспільстві ефективної філантропії і благодійності, боротьба з негативними  явищами недобросовісної благодійності та соціальної паразитної залежності, популяризації інституту філантропії та благодійності.  В рамках даної програми відбувається розміщення інформаційно-просвітницьких матеріалів в медіа, в Інтернеті, підтримка сайту, проведення соціологічних досліджень, проведення фандрайзингових заходів, формування ендавменту Фундації, формування благодійних партнерств, збір коштів на програми Фундації, поширення промоційної продукції.

Екологічні Програми

Дана програма спрямована на покращення екологічної ситуації в місті, охорона довкілля, захист тварин. Метою даної програми є покращення екологічної ситуації в місті, охорона довкілля, захист тварин. В рамках даної програми будуть підтримані пропозиції ініціативних груп чи інших організацій громадянського суспільства на природоохоронні і екологічні програми. Зокрема: ревіталізація джерел та водоймищ міста, збір та рекультивація батарейок, акумуляторів та ртутних ламп, вирішення проблеми безпритульних тварин тощо.

Соціальні програми

Дана програма спрямована на подолання бідності в громаді і допомогу соціально вразливим групам населення, які внаслідок непереборних причин опинились в скрутному життєвому становищі. Мета програми максимально допомогти цим категоріям населення реабілітуватись і інтегруватись в суспільство, покращити якість їх життя. В рамках даної програми підтримуються ініціативи організацій громадянського суспільства щодо інтеграції та реабілітації неповносправних осіб, неповносправних дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки, одиноких перестарілих осіб, багатодітних сімей, осіб, що потребують медичної допомоги на лікування, реабілітації осіб з алкогольною, наркотичною, психологічною залежністю, осіб, які повернулись з місць позбавлення волі. Зокрема це, навчання іноземним мовам та іншим кваліфікаціям дітей з сиротинці, збір коштів на медичне лікування потребуючим особам (зокрема дітям) тощо.

Розвиток Міста

Дана програма спрямована на реалізацію ініціатив, які покращують якість життя в громаді, а також підвищують соціальний капітал громади міста. Метою даної програми є підвищення соціального капіталу громади та покращення добробуту в громаді. В рамках даної програми будуть підтримані громадські організації та ініціативи щодо:

  • покращення якості життя в громаді (в т.ч. благоустрій територій, встановлення дитячих/спортивних майданчиків, проекти в галузі ЖКХ ін.)
  • залучення громади до управління містом та розвиток територіальних громад, захист прав людини та основоположних свобод
  • підтримка заходів і ініціатив в сфері освіти, науки, культури та мистецтва, спорту, охорони культурної спадщини, охорони здоров’я, популяризація громадської активності, патріотичного виховання і здорового способу життя серед молоді.

ХТО МИ Є

image
image
 

Перша Львівська Фундаціяце Фонд громади міста Львова

Фонди громад – це неурядові благодійні структури, призначення яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад визначають потреби місцевої громади, заохочують благодійні пожертви і накопичують кошти, з яких надають гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

Детальніше...

 

 

Послуги Фундації та пропозиція до партерства

 

Благодійний фонд «Перша Львівська Фундація» надає консультативні, адміністративні та фінансові послуги відповідно до затверджених політик та процедур доброго врядування. Завдяки партнерству з нами Ви зможете ефективно вирішувати соціальні проблеми в громаді і зробити
своє життя щасливішим.

 

Розробка планів
корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу

Фундація проектує плани соціальної відповідальності бізнесу, що сприяє не тільки формуванню позитивного іміджу товару і корпорації, а й створює  переваги на ринку.

 

Інтеграція системної благодійності
в PR, GR та маркетингову стратегію корпорації

Формування плану системної благодійност та інтеграція його в маркетингові, рекламні, PR, GR кампанії корпорації дозволяє залучати додаткових клієнтів і партнерів, підтримати лояльність існуючих клієнтів та персоналу, зменшити наявні ризики та відкрити нові можливості для розвитку бізнесу.

 

Адміністрування

індивідуальних, корпоративних, меморіальних

та фамільних благодійних програм і стипендій

Фундація допоможе створити власну благодійну програму чи стипендію з метою вирішення певної соціально-важливої проблеми. Адміністрування Фундацією благодійних програм чи стипендій допоможе популяризувати ідею, ім’я чи бренд не витрачаючи зайвих зусиль та ресурсів на створення додаткових благодійних інституцій чи організацій.

 

Надання підтримки
організаціям громадянського суспільства
та неформалізованим ініціативним групам

Фундація надає підтримку, як зареєстрованим організаціям, так і незареєстрованим ініціативним групам, діяльність яких відповідає нашій місії. Підтримка може бути інформаційною (популяризація через інформаційні ресурси Фундації), інституційною (надання обладнання, скриньок, інтернет-платформи, банківського рахунку та бухгалтерського обслуговування для виконання локальних ініціатив), фандрейзинговою (допомога в плануванні і проведенні фандрейзингових акцій, надання фінансової допомоги через грантові конкурси, співфінансування локальних ініціатив, партнерство при пошуку коштів та написанні грантових заявок, надання краундфандінгової платформи для фандрейзингу через Інтернет).

 ПАРТНЕРИ ФУНДАЦІЇ